Aktuellt

Med jämna mellanrum dyker det upp aktuella händelser som skolorna behöver förhålla sig till. Dessutom finns det insatsområden som är som viktiga för elever och studerande att arbeta med. Utbildnings- och kulturavdelningen stöder olika satsningar genom att samla material som kan vara relevant i sammanhangen och driver också utvecklingsarbete för skolorna. Exempel på aktuella utvecklingsarbeten är de pågående revideringarna av grundskolans läroplan och lagen. Förutom informatio om projekt och utvecklingsarbeten finns också information om olika samarbeten både på nordisk och europeisk nivå. 

COVID 19

Vid funderingar kring Coronaviruset kan du gå in på landskapsregeringens webbplats för att läsa vad som gäller just nu https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19

För tips skolorna rörande distansundervisningen finns material samlat här på utbildningsbyråns webbplats under Digitala läromedel

Publicerad 27.6.2017
Uppdaterad 29.5.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.