Aktuella projekt

Utbildnings- och kulturavdelningen har ofta egna eller är delaktiga i olika typer av projekt.

  • Vägledningsprojektet avslutas den 31.12.2018  

     
  • Multiprimus -  Utbildnings- och kulturavdelningen utreder införandet av ett gemensamt studieadministrativt system inom utbildningssektorn för att uppnå ett system som möjliggör effektiva, felsäkrade flöden internt i skolan mellan skolor och skolstadier. Avsikten är att ett gemensamt system kan tas i bruk senast i januari 2019. Arbetsgruppen består av sakkunniga från undervisningssektorn och leds av IKT-utvecklaren Carola Eklund. Till medlemmar i gruppen har utsetts Jeanette Höstman, programkoordinator vid Högskolan på Åland, Mikael Johansson, Studieregisteradministratör vid Ålands gymnasium, Ronny Holmström-Wall, IT-chef Ålands gymnasium, Mikael Rosbäck, rektor Strandnäs grundskola, Cecilia Johansson, skoldirektör för norra Ålands högstadiedistrikt samt Katarina Donning från Åda Ab.

     
  • Nytt antagningssystem - Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att undervisningssektorn på Åland har ett modernt och rättsäkert antagningssystem med beaktande av ändamålsenlighet, hållbar samhällsekonomi samt demokratiska rättigheter.

     
  • Projektet Flexibel grundskola i skärgårsmiljö (FUS) som var delfinasierat av Europeiska socialfonden är avslutat och här kan ni kan läsa om projektet, slutrapport samt projektrapport.
Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 8.5.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.