Grundskolans nya lagförslag

Arbetet med att ta fram en ny lag för grundskolan har påbörjats och beräknas vara klar hösten 2020. Kerstin Lindholm är projektledare för framtagning av lagförslaget och henne kan ni nå bland annat på kerstin.lindholm@regeringen.ax.

Sakkunniggrupper har arbetat med olika frågor som rör lagstiftningen och deras förslag blev klart för ett knappt år sedan. Ni kan ta del av förslaget här om ni är intresserade.

Information om processen kommer fortlöpande att läggas upp här på vår webbplats.

Publicerad 20.3.2018
Uppdaterad 18.4.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.