Grundskolans nya lagförslag

Arbetet med att ta fram en ny lag för grundskolan har påbörjats och beräknas vara klar hösten 2020. Kerstin Lindholm är projektledare för framtagning av lagförslaget och henne kan ni nå bland annat på kerstin.lindholm@regeringen.ax.

Publicerad 20.3.2018
Uppdaterad 11.6.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.