Projekt samhällskunskap åk 5 - 9

Under ett år framöver tar utbildnings- och kulturavdelningen ett undervisningsmaterial för samhällskunskap i grundskolans åk 5 - 9. Arbetet genomförs i samarbete med Schildts & Söderströms och kommer att utmynna i ett digitalt läromedel i ett format som motsvarar de läromdel förlaget har i sin protal TING. En arbetsgrupp är tillsatt för ändamålet och består av 

  • Kent Eriksson, ordförande
  • Johanna Pettersson
  • Siw Kyrkslätt
  • Sia Spiliopoulou
  • Jonas Ekblom, ansvarar för insamling av material

Projektet är ett led i firandet av Åland 100 och materialet beräknas vara tillgängligt för skolorna under våren 2022.

 

 

Publicerad 16.4.2021
Uppdaterad 21.6.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.