Projekt vägledning

Under 2017–2018 pågår ett ESF projekt ”Vägledning på Åland”. Projektets uppdrag är att ta fram lösningar för sektorsövergripande samordning av olika vägledningstjänster, dvs. finna olika samverkansformer där elevhandledare/studievägledare/övriga vägledare samarbetar.

Varför?

På Åland finns inte vägledningstjänster för alla vuxna. I enlighet med det livslånga lärandet bör alla ålänningar ha tillgång till professionell vägledning oberoende av ålder, utbildningsbakgrund, arbete eller övrig livssituation.

Mer information ges av Yana Jahrén vid utbildnings- och kulturavdelningen.

Hälsn. Yana

 

Publicerad 17.1.2018
Uppdaterad 6.6.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.