Projekt vägledning

Under 2017–2019 pågår ett ESF projekt ”Vägledning på Åland”. Projektets uppdrag är att ta fram lösningar för sektorsövergripande samordning av olika vägledningstjänster, dvs. finna olika samverkansformer där elevhandledare/studievägledare/övriga vägledare samarbetar. För att på Åland finns just nu inte vägledningstjänster för alla vuxna. I enlighet med det livslånga lärandet bör alla ålänningar ha tillgång till professionell vägledning oberoende av ålder, utbildningsbakgrund, arbete eller övrig livssituation.

Läs mer om projektet under rubriken Bilagor här på sidan.

Mer information ges av Yana Jahrén vid utbildnings- och kulturavdelningen.

 

 

Publicerad 17.1.2018
Uppdaterad 29.1.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.