Lärarträffar för arbete med ämnesdelen

I revideringsarbetet av den nya läroplanen tas nya ämnesdelar fram i alla ämnen i grundskolan. En struktur för hur ämnesdelarna ska se ut har lagts upp där varje ämnesdel byggs upp av tre delar - riktlinjer och arbetsupplägg, centralt innehåll och bedömningskriterier för årskurserna 1-2, 3-4, 5-6 och 7- 9. Varje ämnesdel inleds med ett gemensamt syfte för alla stadier.

För att lärare ska kunna vara delaktiga i arbetsprocessen ordnas lärarträffar i alla ämnen där utkastet till ämnesdel diskuteras.Lärare bidrar genom att ge inblick i hur undervisningen i de olika ömnena ser ut idag och vilka behov som finns i förändringen av de nya styrdokumenten.

Under hösten 2019 kommer följande ämnen att behandlas:

  • omgivningskunskap (lärarträffarna riktar sig till lärare som undervisar ok i åk 1-3)
  • samhällskunskap (lärarträffarna riktar sig till klasslärare och ämneslärare som undervisar shk)
  • biologi (lärarträffarna riktar sig till klasslärare och ämneslärare som undervisar biologi)
  • geografi (lärarträffarna riktar sig till klasslärare och ämneslärare som undervisar geografi)
  • fysik (lärarträffarna riktar sig till klasslärare och ämneslärare som undervisar fysik)
  • kemi (lärarträffarna riktar sig till klasslärare och ämneslärare som undervisar kemi)
  • bildkonst (lärarträffarna riktar sig till klasslärare och ämneslärare som undervisar bildkonst

 

Publicerad 14.8.2019
Uppdaterad 14.8.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.