Lärarträffar för arbete med ämnesdelen

I revideringsarbetet av den nya läroplanen tas nya ämnesdelar fram i alla ämnen i grundskolan. En struktur för hur ämnesdelarna ska se ut har lagts upp där varje ämnesdel byggs upp av tre delar - riktlinjer och arbetsupplägg, centralt innehåll och bedömningskriterier för årskurserna 1-2, 3-4, 5-6 och 7- 9. Varje ämnesdel inleds med ett gemensamt syfte för alla stadier.

För att lärare ska kunna vara delaktiga i arbetsprocessen ordnas lärarträffar i alla ämnen där utkastet till ämnesdel diskuteras.Lärare bidrar genom att ge inblick i hur undervisningen i de olika ömnena ser ut idag och vilka behov som finns i förändringen av de nya styrdokumenten.

Lärarträffar kommer att återupptas i höst. Mer information om datum och anmälningar kommer i augusti.

 

Publicerad 14.8.2019
Uppdaterad 10.6.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.