Itslearning

Lärplattformen Itslearning används idag av många skolor på Åland. En förhoppning är att alla grundskolor använder sig av den för att på så sätt få ett verktyg för samarbete och delning av material mellan skolorna. På Itslearning kommer även grundskolans läroplansmål att läggas upp för att kunna användas på ett optimalt sätt i undervisningen både för lärare och elever.  

Som topadministratorer fungerar:

Ronny Holmström (Ålands gymnasium), ronny.holmstrom@gymnasium.ax

Carola Eklund (för hela installationen)

Erika Ståhlman (grundskolorna på Åland), erika.stahlman@gmail.com 

För frågor, kontakta Carola Eklund, e-post carola.eklund@regeringen.ax eller tel: 0405 3434 374

Publicerad 4.4.2019
Uppdaterad 8.9.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.