Itslearning- Fronter

Lärplattformen Fronter är nu i skrivskyddat läge och det är endast möljligt att exportera material ut från lärplattformen. Om du har material du vill spara har du tid på dig till den 31 december 2019 att göra det. 

Du som regelbundet använt dig av Fronter i din undervisning kan alltså inte använda Fronter som tidigare.

Den skola som önskar gå över till Itslearning kan göra det utan tilläggskostnader. Den skola som går över till Itslearning har sin licens aktuell fram till 31.12.2019 och fortsätter därefter per automatik ifall den inte sägs upp 3 månader i förväg, dvs. 30 september 2019.

Vid behov koordinerar Ålands landskapsregering admin- och användarworkshops. Workshops ordnas för olika målgruppen och för att veta när, kan du hålla koll på nyhetsflödet på den här webbsidan. 

Som topadministratorer fungerar:

Ronny Holmström (Ålands gymnasium), ronny.holmstrom@gymnasium.ax

Tony Jansson (grundskolorna på Åland), tony.jansson@saltvik.ax

Carola Eklund (för hela installationen)

För frågor, kontakta Carola Eklund, e-post carola.eklund@regeringen.ax eller tel: 0405 3434 374

Publicerad 4.4.2019
Uppdaterad 15.8.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.