Stöd i svenska

Här hittar du bland annat tips till dig som lärare som arbetar med elever med svenska som andraspråk. Här finns också en rapport om hur man kan främja språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk på Åland.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 9.4.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.