Mitt avtryck

I och med firandet av Åland 100 har landskapets utbildningsbyrå bjudit in alla skolor och daghem på Åland att arbeta kring temat Mitt avtryck. Tanken med Mitt avtryck var att ge möjlighet för barn, elever och studerande att reflektera kring Ålands hundra år som självstyrt landskap. Alla enheter har tagit sig an temat på olika sätt och vissa har valt att visa upp resultatet av barnens och elevernas idéer och tankar kring Åland 100 i en utställning. De har lämnat sina avtryck genom olika kreativa uttryck så som filmer, skulpturer och bilder.

Utställningstid var 24.3-27.4.2022

Bilder från utställningen:

Ålands kultur- och utbildningsminister Annika Hambrudds öppnade med ett tal som du kan ta del av nedan

 

Publicerad 31.5.2022
Uppdaterad 6.6.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.