Samhällskunskap

Utbildnings- och kulturavdelningen har tagit fram ett undervisningsmaterial för samhällskunskap i grundskolans åk 5 - 9. Arbetet har genomförs i samarbete med Schildts & Söderströms och har resulterat i etft digitalt läromedel i ett format som motsvarar de läromdel förlaget har i sin läromedelsprotal. En arbetsgrupp har arbetat ett drygt år med uppdraget och har bestått av: 

  • Kent Eriksson, ordförande
  • Johanna Pettersson
  • Siw Kyrkslätt
  • Sia Spiliopoulou
  • Jonas Ekblom, ansvarar för insamling av material

Läromedlet blev klart i juni 2022 och lanseras den 2 juni då det hölls en releasefest för lärare och övriga intresserade.

Nu finns det på Schildts & Söderströms förlags webbplats https://laromedel.sets.fi/bok/avtryck-alandsk-samhallskunskap/.

Läromedlet är fritt tillgängligt för alla skolor som vill använda det, såväl på Åland som utanför Åland. Kontakta laromedel@sets.fi om din skola inte har tillgång och inloggning till förlaget sedan tidigare.

Publicerad 14.10.2021
Uppdaterad 8.7.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.