Samhällskunskap

Under ett år framöver tar utbildnings- och kulturavdelningen ett undervisningsmaterial för samhällskunskap i grundskolans åk 5 - 9. Arbetet genomförs i samarbete med Schildts & Söderströms och kommer att utmynna i ett digitalt läromedel i ett format som motsvarar de läromdel förlaget har i sin protal TING. En arbetsgrupp är tillsatt för ändamålet och består av: 

  • Kent Eriksson, ordförande
  • Johanna Pettersson
  • Siw Kyrkslätt
  • Sia Spiliopoulou
  • Jonas Ekblom, ansvarar för insamling av material

Projektet är ett led i firandet av Åland 100 och materialet beräknas vara tillgängligt för skolorna under våren 2022. Delar av materialet kommer att ingå i det materialpaket om Åland som tagits fram inför ålandsveckan i de finlänska skolorna under perioden 21-25.3 2022.

Publicerad 14.10.2021
Uppdaterad 14.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.