Åländska föreläsare på Dialog 2019

Under Dialog 2019 finns det glädjande nog sex seminarier med åländska föreläsare.

Karsten Steiner och Marc Sibila

Karsten Steiner jobbar sedan 29 år till vardags som musik- och ”kreativ profil”- lärare vid högstadiet i Godby på Åland. Han undervisar även i tyska och är i skolan en så kallad ”Padagog” i en grupp av fyra lärare som utbildar elever och lärare i användningen av digitala verktyg. Han har deltagit i flera internationella projekt där han använt digitala verktyg som utgångspunkt. I det senaste projektet "MoPic", som är ett Erasmus+ projekt i samarbete med tre andra skolor, skapade han och hans elever ett digitalt VR-museum med fokus på den lokala historian. Förutom att de digitala verktygen ligger i fokus finns också tänket kring vilka möjligheter som dessa verktyg ger i undervisningen. Karsten kommer att berätta om projektet under sin föreläsning.

Vid Karstens andra föreläsning, Makeymakey - men vad händer efter bananinspelningen? tar han hjälp av sin katalanska kollega i MoPic-projektet, Marc Sibila. Under föreläsningen visar de på hur lärare med hjälp av Scratch kan koda i alla ämnen, även i högstadierna. Marc är lärare och musiker och har studerat musik och teknik. Idag arbetar han på ett musikgymnasium.

Karsten och Marc föreläser på fredag under Dialog 2019.

 

 

 

 

Tanja Reuter-Lindén

Tanja Reuter-Lindén är lektor i bildkonst vid Ålands lyceum. Hon har en 20-årig arbetserfarenhet som bildkonstlärare i högstadiet bakom sig. Tanja kommer att föreläsa kring bildkonstens roll i skolan idag och hur den digitala tekniken kan vändas i undervisningen.

Tanja föreläser på fredag under Dialog 2019.

 

Björn-Erik Zetterman

Björn-Erik Zetterman, eller Björne är född i Mariehamn, uppvuxen i Saltvik. Han har arbetat som lärare sedan 2006 och nu är han anställd vid Ålands yrkesgymnasium. Han har också jobbat som konsult bl.a. inom programmering. Börn-Erik har en färsk examen inom mediateknologi och har skrivit en avhandling om ”Beekeepers usage of IoT.

Under sin föreläsning berättar han om hur man inom yrkesutbildningen kan arbeta med helhetsundervisning och vad som då är viktigt att tänka på.

Björn håller sin föreläsning på torsdag under Dialog 2019

 

Katarina Halme-Wiklund

Katarina Halme- Wiklund är specialsakkunnig inom utbildning på utbildningsbyrån vid Landskapsregeringen och har grundskolan som sitt ansvarsområde. Hon har dryga 10 års arbetserfarenhet av att jobba som lärare och rektor i Finland, Sverige och på Åland. För tillfället är hennes huvudsakliga uppdrag att leda revideringsarbetet med Ålands läroplan för grundskolan.

Katarina kommer att berätta om läroplansrevideringen på Åland, vilka förändringar som kommer att ske och hur planen för implementering ser ut. Bl.a. kommer nyckelkompetenser, bedömningsfrågor och ämnesövergripande samarbete vara områden som kommer att tas upp.

Katarina föreläser båda dagarna under Dialog 2019

 

Bodil Regårdh och Carola Eklund

Både Bodil Regårdh och Carola Eklund arbetar vid utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering. De är båda med i olika delar av det nordiska NVL-nätverket (Nätverket för vuxnas lärande). Nätverkets målsättning är att främja livslångt lärande i Norden (www.nvl.org) Under föreläsningen får ni en inblick i vad NVL jobbar med generellt men även några korta presentationer av avslutade och pågående projekt som rör vuxnas lärande.

Bodil och Carola håller sin föreläsning på torsdag under Dialog 2019

 

 

  

Publicerad 30.11.2018
Uppdaterad 30.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.