Föreläsarpresentation, Alexander Skytte

Alexander Skytte är verksam som idrottslärare på en F-6 skola i en kommun strax norr om Stockholm. Han  driver Facebooksidan Bokstavspedagogen, skriver för tidningen Skolvärlden och är författare till boken Pojken med extra allt (2020). När Alexander gick i 4:an blev han diagnotiserad med ADHD som skulle komma att sätta en stämpel på den förvirring och de missförstånd som kretsade kring honom och hans skolgång. Alexander har stött på många hinder genom sin uppväxt och i skolan, där ett barn som inte fungerar som alla andra snabbt får möta på motstånd. Han lyckades ta sig igenom skolan och arbetar idag aktivt med att sprida kunskap om NPF och hur man skapar positiva, pedagogiska förhållningssätt där möjligheter att säga ja och utmana elever ersätter nedärvda, dysfunktionella förhållningssätt med målsättning att öka tillgängligheten och delaktigheten i verksamheten. 

Alexander föreläser båda dagarna under Dialog 2021 om ämnet funktionsvariationer under rubriken På andra sidan spektrumet.

Publicerad 16.12.2020
Uppdaterad 16.12.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.