Föreläsarpresentation, Anna Åkerfeldt

Anna arbetar som forskare vid Stockholms Universitet och som forskare, process- och projektledare på Ifous. Annas forskningsintresse berör lärande, undervisning och bedömning i digitala lärmiljöer och hur användningen av digitala lärresurser inom utbildning delvis utmanar förståelsen av begreppen och förhållandet mellan dem.

Anna föreläser båda dagarna under Dialog 2021 kring möjligheter och utmaningar när lärande och undervisning sker i digitala lärmiljöer.

Publicerad 8.1.2021
Uppdaterad 8.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.