Föreläsarpresentation, Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin är legitimerad logoped och doktorerade i logopedi vid New York University, 2016. Hon forskar nu på Karolinska Institutet på Enheten för logopedi, och har sin kliniska tjänst på Röstkonsultens logopedmottagningar i Stockholm. Anna Evas inriktning i kliniskt arbete, undervisning och forskning är språk-, läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos barn och ungdomar, med fokus på språkstörning/Developmental Language disorder (DLD) i skolåldern.

Hon brinner för att sprida forskningsbaserad kunskap inom dessa områden till lärare, logopeder, psykologer och andra intresserade på ett tillgängligt sätt – både genom att föreläsa och genom att skriva. Sedan 2015 driver hon sidan Språkforskning.se där hon bloggar om aktuell forskning med målet att alltid knyta forskning till den praktiska verkligheten. Hon har också skrivit boken ”Förstå och arbeta med språkstörning” som främst riktar sig till vuxna som arbetar med barn i årskurs F-6 (Natur & Kultur, 2019), och våren 2021 kommer hennes nästa bok ”Värt att veta om språkstörning” (tillsammans med Christina Reuterskiöld) och riktar sig till vuxna som arbetar med barn i förskolan.

Anna Eva Hallin bidrar med en inspelad föreläsning med diskussionsfrågor under Dialog 2021 som handlar hur man kan öka den kommunikativa delaktigheten i och utanför klassrummet för elever med språkstörning/DLD. Diskussionsledare kommer då att vara privatpraktiserande talterapeuten/logopeden Nina Nylander, som som har erfarenhet som skollogoped

Målgrupp: förskola samt hela grundskolan 

Publicerad 4.1.2021
Uppdaterad 20.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.