Föreläsarpresentation, Anne-Charlotte Kjerulf

FM Ancha Kjerulf har en bakgrund som psykiatrisk sjukskötare och klasslärare. Hon har eget företag, Fma Ariadne, och arbetar som arbetshandledare inom undervisningssektorn samt social- och hälsovårdssektorn. Hon är också aktiv som krisarbetare inom Vasa stads krisgrupp och utbildar inom krisarbete. Ancha har under många år föreläst och utbildat inom handledning på Åbo Akademi Vasa.

Ancha Kjerulf föreläser båda dagarna under Dialog 2021 kring svåra samtal - en utmaning för oss alla som jobbar med barn och unga.

Publicerad 11.1.2021
Uppdaterad 13.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.