Föreläsarpresentation, Annette Kronholm-Cederberg

FD Annette Kronholm-Cederberg är aktuell som projektledare för det allfinlandssvenska projektet Skrivande skola (2020-23). Hon är disputerad i skrivpedagogik och har lång skrivpedagogisk erfarenhet som modersmålslärare och kurslärare i kreativt skrivande, samt som skrivhandledare och lärarutbildare. Sin femtioårsdag firade hon med att skriva studentexamen i modersmål och litteratur, först som 30-åring vågade hon tala om sig själv som en skrivande människa. Hon är också ordförande för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.

Det treåriga allfinlandssvenska projektet Skrivande skola lyfter från hösten 2020 in genrepedagogik i alla ämnen i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Övernäs skola i Mariehamn är en av projektets åtta fokusskolor. Bakgrunden hittas i en sexårig process av kollegialt lärande och kompetensutveckling i Topeliusgymnasiet i Nykarleby och har resulterat i Kodknäckaren 2.0. Genre och kontext i multimodala textvärldar (2019). 

       

FOTO Sonja Finholm/Alfred Media

Annette Kronholm-Cedergerg föreläser båda dagarna under Dialog 2021 kring språkutvecklande arbetssätt under rubriken "Alla lärare skrivlärare i eget ämne - genrepedagogik som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Publicerad 18.12.2020
Uppdaterad 18.12.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.