Föreläsarpresentation Bengt Wahlström

Bengt Wahlström är fil lic., civilekonom och en av de ledande experterna i Norden inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Hans olika böcker med framtidsteman har sålt i över 60 000 ex i Sverige och andra länder och hans senaste bok heter ”Försprång – Omvärldsanalys i den nya digitala världen”.

Bengt är en mycket anlitad rådgivare och föredragshållare kring olika framtids- och omvärldsfrågor. Han skriver även sedan många år tillbaka regelbundet framtidsinriktade artiklar på olika teman i Hufvudstadsbladet Mer om honom hittar ni på hans webbplats Trender.net.

Bengt är en av key-note föreläsarna under Dialog 2019 och inleder fredagen med en föreläsning kring digtal transformation.

Publicerad 9.11.2018
Uppdaterad 9.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.