Föreläsarpresentation Per Bodelius

Per Bodelius är legitimerad lärare och undervisar i matematik och musik på en gymnasieskola i Mjölby. Han har arbetat med applikationsutveckling för olika företag och har tidigare skrivit läroböcker i programmering för programmet Adobe Director. Han utgick ifrån nyfikenhet och skaparglädje när han skapade det digitala utbildningsmaterialet "Appfabriken". I det verktyget arbetar eleverna med LiveCode. Som undervisningsmetod kombinerar Per video- och textbaserade programmeringsuppgifter som han tillsammans med en kollega testade på elever i årskurs nio. 

Per föreläser båda dagarna under Dialog 2019 kring rubriken Med nyfikenhet som pedagogisk drivkraft. Målgrupp är grundskola och gymnasialstadiet.

Bilden är lånad från www.skolvarlden.se 

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 26.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.