Föreläsarpresentation till Dialog 2022, Annette Kronholm

FD Annette Kronholm är aktuell som projektledare för det allfinlandssvenska projektet Skrivande skola (2020-23). Hon är disputerad i skrivpedagogik och på ämnet lärarrespons på elevtext. Hon har lång skrivpedagogisk erfarenhet som modersmålslärare och kurslärare i kreativt skrivande, samt som skrivhandledare och lärarutbildare. Sin femtioårsdag firade hon med att skriva studentexamen i modersmål och litteratur, först som 30-åring vågade hon tala om sig själv som en skrivande människa. Hon är också ordförande för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. 

Det treåriga allfinlandssvenska projektet Skrivande skola lyfter från hösten 2020 in genrepedagogik i alla ämnen i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Övernäs skola i Mariehamn är en av projektets åtta fokusskolor. Bakgrunden hittas i en sexårig process av kollegialt lärande och kompetensutveckling i Topeliusgymnasiet i Nykarleby och har resulterat i Kodknäckaren 2.0. Genre och kontext i multimodala textvärldar (2019). Här kan ni läsa mer om Skrivande skola

Annette föreläste också i fjol med under Dialog 2021 och pratade då mer om specifikt om att alla lärare är skrivlärare i sitt eget ämne. I år föreläser hon under onsdagen på Dialog 2022 med rubriken Korrigera eller respondera? Vägar mot en kommunikativ och konstruktiv responskultur

Föreläsningen vänder sig till lärare på alla skolstadier och i alla ämnen.FOTO: Minnéa MAttbäck/Walberg Media

Publicerad 11.12.2021
Uppdaterad 21.1.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.