Föreläsarpresentation Dialog 2022, Digilandet 2.0

Minttu Myllynen (ped.mag.) är områdestutor i Kyrkslätt, södra Finland, och har jobbat inom den grundläggande utbildningen sedan 2005. Förutom tutoruppdraget är hon anställd av projektet Digilandet 2.0 och koordinator inom ett projekt kring portfoliopedagogik. Hon är intresserad av att utveckla pedagogik, elevens digitala lärstigar och lärarnas fortbildningsmöjligheter.

Maria Keskinen är pedagogie kandidat och har jobbat som lärare inom småbarnspedagogiken sedan -93. För tillfället jobbar hon på IKT-resurscentret Digilandet och fungerar som projektledare för Digilandet 2.0 i Kyrkslätts kommun (södra Finland). Hon har stort intresse av att jobba med tekniken som ett pedagogiskt verktyg. Till hennes arbetsuppgifter hör bl.a. att stöda såväl barnens som personalens digitala kompetens.

Maria och Minttu föreläser båda dagarna på Dialog 2022 under rubriken Digilandet 2.0

Målgrupp: personal inom barnomsorg och grundskola

 

 

 

 

 

Publicerad 7.12.2021
Uppdaterad 7.12.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.