Föreläsarpresentation, Dialog 2022 Kamratmedling

VERSO-programmet har utbildat daghem, förskolor och skolor att använda medling i över 20 år. Inom barnomsorgen medlar vuxna barnens konflikter. I skolkontext utbildar programmet eleverna till kamratmedlare. Kamratmedling är ett lösningsfokuserat sätt att lösa bråk och tvister som uppstår i vardagen. Med hjälp av medling ingriper man i beteende som orsakar illamående i ett tidigt skede och på ett positivt sätt, utan skam och skuldbeläggning.

Angelica Slögs presenterar VERSO-programmets verksamhet. Angelica är ämneslärare och frivillig medlare i tvister och brottsärenden. Hon har själv varit en kamratmedlare på högstadiet och arbetar numera som utbildare för VERSO-programmet. För mera information om Verso: angelica.slogs@sovittelu.com. Du kan också läsa mer på Medlingsbyrån.

Angelica föreläser under dag 2, 10.02 på Dialog 2022 under rubriken Verso-kamratmedling och barns delaktighet i konflikthantering

Målgrupp: hela undervisningssektorn 

Publicerad 8.12.2021
Uppdaterad 8.12.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.