Föreläsarpresentation för Dialog 2022, Magnus Rönnholm

Magnus Rönnholm har lång erfarenhet av fjärrundervisning och har undervisat via distansundervisning (synkront) mot gymnasiet i matematik och fysik i snart 14 år. Han har alltid sett möjligheter med digitalisering i undervisningen och tagit del av forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla sig. Förutom att Maguns undervisar, arbetar han som IT-pedagog i Storumans kommun och i Region Västerbotten där han är en av tre fjärrsamordnare i Region 10:s satsning på distansundervisning i moderna språk i Västerbottens inland. Magnus medverkar och har hållit föredrag i IFOUS-programmet ”Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning” där också lärare från Åland deltar. 

 

Magnus föreläser under båda dagarna under Dialog 2022 under temat Hybridundervisning - en flexibel undervisning med möjligheter.

Målgrupp: lärare och skolledare

Publicerad 26.11.2021
Uppdaterad 26.11.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.