Föreläsarpresentation Dialog 2022, Nina Nylander

Nina är logoped och talterapeut på egen privat praktik samt på Ålands hälso- och sjukvård. Hon arbetar med utredning och behandling av tal- och språksvårigheter men gör också olika utbildnings- och handledningsuppdrag. Hon är utbildad vid Uppsala universitet, m.m. I Sverige har hon varit bl.a. skollogoped inom kommunen och på fristående resursskola och har särskilt intresserat sig för barn med komplex problematik. Nina är hemma från Stockholm men är bosatt i Jomala. Du kan läsa mer om Nina på hennes webbplats Talterapeutninanylander

Nina Nylander föreläser båda dagarna under Dialog 2022 på temat Mini-språksafari med talterapeuten. 

Målgrupp: personal inom barnomsorgen

Publicerad 7.12.2021
Uppdaterad 7.12.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.