Föreläsarpresentation till Dialog 2022, Patricia Diaz

Patricia Diaz är doktorand på KTH med inriktning mot lärarutbildning och digitalisering. Hon är i grunden legitimerad gymnasielärare i engelska och spanska och har under de senaste 10 åren föreläst frekvent i Sverige och Finland med utgångspunkt i sina böcker om hur man kan arbeta formativt och språkutvecklande med stöd av digitala verktyg. Hon har skrivit tre böcker om hur man kan arbeta med digitala verktyg i undervisningen och är under våren 2022 aktuell med ett kapitel i en antologi om digitala didaktiska dilemman. År 2021 tilldelades hon Guldäpplets Jubileumsutmärkelse med motiveringen ”för spridning och inspiration kring undervisning och lärande med digitala verktyg”. 

Patricia föreläser dag 2 den 10 februari på Dialog 2022 med rubriken Formativt arbete i en digital miljö - respons och återkoppling! Föreläsningen kompletterar och stöder Annette Kronholms föreläsning från dag 1 Korrigera eller respondera. 

Målgrupp: personal från grundskolan till högskolan

http://www.patriciadiaz.se/

Publicerad 13.12.2021
Uppdaterad 13.12.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.