Föreläsarpresentation Dialog 2022, Pia Rehn

Pia Rehn (Ped.Mag.) är född, uppvuxen och utbildad i Finland. Sedan millennieskiftet har hon varit bosatt i Sverige och verksam som lärare, specialpedagog, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och fortbildare inom framför allt NPF ur pedagogiskt perspektiv. Idag är Pia ett centralt verksamhetsstöd till grundskolorna i Botkyrka kommun utanför Stockholm. Hon är också författare till boken När det enkla ändå blir svårt (Studentlitteratur 2021), som handlar om dubbelt exceptionella elever och deras behov av vår ökade förståelse. Mer information om Pia finns på den egna webbsidan Piarehn.com.

Pia föreläser båda dagarna under Dialog 2022 om dubbelt exceptionella 2E-elever. 

Målgrupp: en av föreläsningarna rikar sig till barnomsorgspersonal och den andra till grunskola, gymnasium och högskola

Publicerad 1.12.2021
Uppdaterad 2.12.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.