Föreläsarpresentation Dialog 2023, Katarina Sperling

Katarina Sperling är doktorand vid Linköpings universitet i Pedagogiskt arbete med inriktning mot artificiell intelligens (AI) och lärares praktiker. I sin forskning undersöker hon samspelet mellan lärare och AI baserade utbildningsteknologier i klassrum. Katarina arbetar sen 2016 även som strateg på Forsknings- och utvecklingsavdelningen vid Utbildningskontoret i Norrköping. Där har hon drivit och initierat flera projekt kring skolans digitalisering, tex kring datalogiskt tänkande i F-6 och förskolan, personligt utformat lärande genom digitala utbildningsteknologier och AI i matematikundervisningen. Tidigare har Katarina arbetat som produktionsledare vid uppbyggnaden och drivandet Norrköpings Visualiseringscenter C en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola.

Katarina Sperling kommer att med utgångspunkt i sin egen forskning prata om hur AI och andra data-drivna teknologier introduceras i skolan och vilka konsekvenser det har och kan få för utbildningsväsendet. 

Hon håller sin keynote-föreläsning dag 2, den 8 februari på Dialog 2023

Mer om Katarina Sperling

Här kan du läsa mer om Dialog 2023

Här kan du läsa mer om övriga föreläsare

Publicerad 14.12.2022
Uppdaterad 15.12.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.