Föreläsarpresentation, Dialog 2023, Kristin Mattsson

Kristin Mattsson är sociolog och genusvetare, PD med lärarbehörighet och arbetar nu med jämställdhet på Ålands landskapsregering. Hon har undervisat vid Åbo Akademi och vid Novia (socionom-utbildning) och senast vid Ytternäs skola år 2020-2021. Kristin kommer båda dagarna under Dialog att föreläsar kring Hur kan jag arbeta med jämställdhet i undervisningen

Läs mer om övriga föreläsare

Läs mer om Dialog 2023

Publicerad 12.12.2022
Uppdaterad 12.12.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.