Föreläsarpresentation Dialog 2023, Kristina Edström

Kristina Edström är universitetslektor i Ingenjörsutbildningens utveckling på KTH. Hennes arbete handlar om att på olika sätt stödja lärarna att utveckla ingenjörsutbildningen. Kristina är civilingenjör och har disputerat inom Teknik och lärande. I avhandlingen anlade hon ett kritiskt perspektiv på spänningarna mellan de akademiska och professionella aspekterna i utbildningen. Hon är även verksam i flera nationella och internationella sammanhang, bland annat som chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften European Journal of Engineering Education. 

Kristina kallar sin föreläsning "Lärartricket" och den kommer att handla om vad man som lärare kan göra för att studenterna ska lära sig bättre, utan att man själv ökar sin undervisningstid.

Här hittar du fler föreläsare!

Här kan du läsa mer om Dialog 2023
 

Publicerad 29.11.2022
Uppdaterad 16.12.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.