Föreläsarpresentation Elisabet Backlund-Kärjenmäki

Elisabet Backlund-Kärjenmäki är grundskolrektor vid Vasa övningsskola och har i anslutning till den nya läroplanen ansvarat för och medverkat som fortbildare på svenska inom det nationella övningsskolnätverket eNorssi. Vid Vasa övningsskolas grundskola har de förverkligat en lärandecirkel i ett utvecklingsprojekt kallat ”Utmaningen”. I projektet har lärare och elever arbetat över ämnesgränserna fenomen- och temabaserat. I sin presentation berättar Elisabet om hur kompetensutveckling kan genomföras i skolan genom att exempel från det treåriga utvecklingsarbetet. 

Elisabet föreläser under rubriken Helhetsskapande undervisning som kompetensutveckling i skolan på torsdag under Dialog 2019.

Publicerad 20.11.2018
Uppdaterad 20.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.