Föreläsarpresentation, Ifous projektets utvecklingsgrupp

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Ett av programmen heter Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning och Åland har fått möjlighet att delta i det. Den åländska utvecklingsgruppen består av lärare från Högskolan på Åland, Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola och Medborgarinstitutet i Mariehamn. Målsättningen är att kunna erbjuda distansundervisning av god kvalitet och öka tillgången till distansutbildningar för att i förlängningen erbjuda en mer likvärdig utbildning för flera studerande för ökad delaktighet.

De lärare från den åländska utvecklingsgruppen som deltar i föreläsningen är Tiina Mäkinen, Staffan Lindholm, Leif Hammar och Paul Bradley. De föreläser båda dagarna under Dialog 2021 kring temat handledning, kommunikation och närhet i distansundervisning.

Publicerad 13.1.2021
Uppdaterad 22.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.