Föreläsarpresentation Jenny Edvardsson

Den första föreläsarpresentationen vi gör inför Dialog 2019 är av Jenny Edvardsson. Hon är en läsande lärare och undervisar i svenska och historia. För sitt arbete har hon fått flera utmärkelser. År 2017 mottog hon Svenska Akademiens svensklärarpris samt Tal- och språkpriset. Jenny har skrivit flera böcker bland annat Mötet med texten, Inkluderande läsundervisning och Digitalisering, literacy och multimodalitet. På bloggen Jenny på Wendes kan du läsa mer om hennes arbete men också få tips, idéer och material till undervisningen. 

Jenny föreläser båda dagarna under seminariet och vänder sig både till grundskola och gymnasiet. 

Publicerad 18.10.2018
Uppdaterad 18.10.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.