Föreläsarpresentation, Jonna Varsa

Föreläsarna börjar i stort vara klara och näst i tur för presentation är Jonna Varsa. Hon arbetar på Rädda Barnen på Åland som barnkonventionsansvarig och jobbar med att öka kännedomen och kunskapen om barnkonventionen och om hur barns rättigheter kan förverkligas. En barnkonventionsansvarig är också ansvarig för ungdomsarbetet inom Rädda Barnen och det innebär att skapa aktiviteter för och med barn och unga med syftet att möjliggöra för barn att själva föra sin talan i frågor som berör dem. Jonna jobbar aktivt med delaktighetsfrågor tillsammans med barn och ungdomar och har mycket erfarenhet med att planera och genomföra olika evenemang och projekt och att testa och utveckla olika metoder med syftet att stärka barns delaktighet. 

Jonna föreläser båda dagarna under Dialog kring barnens rätt till delaktighet och inflytande i praktiken utgående från den nya lagen om barnomsorg och grundskola. 

Publicerad 7.1.2021
Uppdaterad 7.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.