Föreläsarpresentation Katarina Graffman

Katarina Graffman är doktor i kulturantroplogi och en erfaren medieantropolog. Hon har de senaste 15 åren kontinuerligt studerat hur ny medieteknik förändrar människors beteenden, främst med fokus på yngre användare.  Hon har utfört uppdrag för bl.a. Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Television, Medierådet, Bonniers, Utbildningsradion, BBC Alba och olika finlandssvenska medier.

Katarinas tema är generation Z och hur vi kan förstå denna grupps digitala vanor. Hon föreläser på torsdag under Dialog 2019. 

Mer information om Katarina finns på hennes webbplats!

Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 14.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.