Föreläsarpresentation Katarina Halme-Wiklund

Katarina Halme- Wiklund är specialsakkunnig inom utbildning på utbildningsbyrån vid Landskapsregeringen och har grundskolan som sitt ansvarsområde. Hon har dryga 10 års arbetserfarenhet av att jobba som lärare och rektor i Finland, Sverige och på Åland. Hon ansvarar även för revideringsarbetet med den nya läroplanen för grundskolan.

Katarina kommer att berätta om innehåll i och arbetsprocess kring den nya läroplanen och hon föreläser båda dagarna under Dialog 2020. Under dagarna kommer det också att erbjudas tillfällen för lärarna att diskutera och fundera kring hur nya styrdokumnet och ny pedagogik kommer att förändra den egna undervisningen.

 

Publicerad 26.11.2019
Uppdaterad 26.11.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.