Föreläsarpresentation, Lena Göthe

Lena Göthe är lärar- och rektorsutbildare vid Göteborgs universitet samt konsult inom skolutveckling. På Göteborgs Universitet undervisar hon på kurser om bedömning inom både skolans styrsystem och inom planering och genomförande av undervisning. På rektorsutbildningen är hon utbildningsledare för en kursgrupp. Som konsult stöttar hon skolor eller hela kommuner i elevnära utveckling av undervisningspraktiken, att etablera strukturer för det nyfikna undersökandet av barns och elevers lärande. 

Lena föreläser under båda dagarna på Dialog 2020. Dag 1 föreläser hon för lärare under rubriken Kollaborativt lärande för lärare – en kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken. Dag två ägnas åt barnomsorgen under rubriken Kollegialt lärande kring förundervisning

Publicerad 14.12.2021
Uppdaterad 14.12.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.