Föreläsarpresentation Linn Österås

Linn Österås är certifierad ”Education Coach and Mentor”. Hon är lärare i grunden och har även lång erfarenhet av att utbilda rektorer, lärare, förskole- och daghemspersonal. Linn brinner för att utveckla utbildningen och att få tekniken att stödja lärandet. Numer arbetar hon på heltid med att utbilda pedagoger i hela Finland, både på svenska och finska. 

Linn har tidigare varit på ett Dialog-seminarium, då med grundskollärare som huvudmålgrupp. I år riktar hon sig i första hand till barnomsorgspersonal men övriga intresserade är välkomna, speciellt lärare på de lägre årskurserna. Linn föreläser torsdag och fredag samt håller workshop på torsdag under Dialog 2019 kring Kooperativt lärande med digitala verktyg.

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 27.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.