Föreläsarpresentation Lisa Fohlin

Lisa Fohlin är doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet  och undervisar i specialpedagogik på förskollärarprogrammet. Hon har en förskollärarexamen och en kandidat samt magisterexamen i psykologi och har arbetat 7 år i förskolan och som adjunkt på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna.

Lisas intresseområden är; specialpedagogik, utbildningspsykologi och förskoledidaktik med särskilt intresse för gemenskapsorienterad inkludering samt social färdighetsträning och utveckling. Hon ser mellanmänskliga möten och förtroendefulla relationer som en grogrund för livslångt lärande och utveckling. Kooperativt lärande har varit en grund i hennes undervisning såväl i förskolan som på Dalarnas högskola och Stockholms universitet. Lisas forskning syftar till att undersöka sociala fördelar med kooperativ undervisning i skolan.

Lisa håller en föreläsning - Superkompisar – kooperativa lärpar i förskolan och en fördjupande workshop Kooperativt lärande i förskolan – Strukturer för språkutveckling och lek både på torsdag och fredag under Dialog 2019. Målgruppen är i första hand barnomsorgspersonal men övriga intresserade är också välkomna!

 

Publicerad 18.11.2018
Uppdaterad 18.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.