Föreläsarpresentation Merja Olkinuora

Merja Olkinuora är bildningschef i Ingå sedan hösten 2015 och innan dess arbetade hon i 22 år som lärare och skolledare i Sverige. Under perioden hon var rektor i Sigtuna kommun började alla kommunala skolor arbeta med Sigtunaboxen

Sigtunaboxen innehåller tre viktiga delar, bedömning för lärande (BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande arbetssätt. Fokus ligger på att utveckla lärarnas kompetens så att de kan hjälpa eleverna att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling, sin lärandeprocess. Den syftar till att förbättra elevernas läranderesultat genom att  satsa på undervisningens kvalitet och innebär att alla lärare fortbildar sig systematiskt och kollegialt. Arbetet på skolorna blir kvalitativt bättre, definitivt roligare samt klart mer utvecklande.

Merja delar med sig av sina erfarenheter från tiden i Sigtuna men även från det fortsatta arbetet i Ingå. Hon föreläser under rubriken Mot lärarprofessionen - kollegialt lärande under båda dagarna på Dialog 2019 och vänder sig till både skolledare och lärare.

 

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 9.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.