Föreläsarpresentation Niclas Fohlin och Jennie Wilson

Niclas Fohlin är grundskollärare F-9, förskollärare och specialpedagog. Han har arbetat med kooperativt lärande i flera år med elever i behov av särskilt stöd samt handleder lärare och har utbildning för skolor. Niclas Fohlin är också medförfattare till böckerna Grundbok i kooperativt lärande och Kooperativt lärande i praktiken. Jennie Wilson är legitimerad grundskollärare F–6. Ända sedan studietiden har hon lagt stort fokus på samarbete och elevaktivitet för ett fördjupat lärande. De senaste åren har hon arbetat allt mer med kooperativt lärande med sina elever. Jennie är medförfattare till två böcker om kooperativt lärande. Hon håller tillsammans med Niclas Fohlin och Lisa Westman workshops och kurser i kooperativt lärande på skolor runtom i Sverige, och driver bloggen www.kooperativt.comDe föreläser båda kring rubriken Kooperativt lärande, Jenny på torsdag och Niclas på fredag under Dialog 2020. 

Publicerad 28.11.2019
Uppdaterad 28.11.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.