Föreläsarpresentation, Niklas Wahlström

Niklas Wahlström är sektorsansvarig för utbildning vid Svenska folkskolans vänner. Som före detta ämneslärare, studiehandledare och rektor har han mer än 25 års erfarenhet av grundläggande utbildningen och gymnasiet. Idag arbetar han som sakkunnig inom utbildning och skola med målet att tillsammans med sina samarbetspartner göra den finlandssvenska skolan till världens bästa skola. Det innebär förutom stöd för skolornas pedagogiska utveckling stort fokus på välbefinnande bland barn och unga. I sin strävan att stöda skolornas satsningar på hälsa, trivsel och välmående har han grundat nätverket Den välmående skolan där ett 20-tal skolor tillsammans utvecklar denna del av verksamheten med hela organisationens välbefinnande som mål. Egenmakt, meningsfullhet, självstyrning och balans är enligt honom grunden för ett gott liv för både individer och organisationer.

Niklas Wahström föreläser båda dagarna under Dialog 2021 kring utvecklandet av välmåendet och stressförebyggande åtgärder för unga i skolan. 

Publicerad 14.12.2020
Uppdaterad 14.12.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.