Föreläsarpresentation nr 3, Adam Palmqvist

Adam Palmquist är fil.mag. och leg. lärare. I dag arbetar han som process- och utvecklingsledare på motivationsbyrån Insert Coin AB. Adam är ofta anlitad av skolor, högskolor och inkubatorverksamheter för sina kunskaper om motivationshöjande arbetssätt och ökat lärande för elever. Han är en flitig föreläsare över hela Skandinavien. Adam är författare till boken ”Det spelifierade klassrummet”. Spelifieringen handlar om att i undervisningen använda de spelmekanismer och drivkrafter som väcks av spel för att öka elevens engagemang. 

Adam håller två presentationer under Dialog 2019 på fredag den 8.2, en allmän föreläsning kring spelifiering och en fördjupande workshop.

Publicerad 26.10.2018
Uppdaterad 26.10.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.