Föreläsarpresentation, Ove Näsman

I egenskap av specialläkare i företagshälsovård har Ove Näsman i över 30 år jobbat för att skapa ett hållbart arbetsliv inom stålindustri, kommunala sektorn och tredje sektorn. De senaste 10 åren har han inom familjeföretaget KivaQ fokuserat enbart på utveckling av arbetsvälbefinnandet med det egen KivaQ® metod där de viktigaste instrumenten är en enkät och en workshop, som konstruerats på basen av Oves gedigna praktiska erfarenhet och beaktande av vetenskapliga referensramar. Det är sällan någon situation på en arbetsplats är helt ny för honom. Oves 10 år som läkare för finska ishockeylandslaget med bl.a. två olympiska spel gav en inblick i hur ett team på kort tid kan uppnå bästa möjliga resultat.  Hans fasta övertygelse är att alla i ett team bör delta i utvecklingen av arbetsvälbefinnandet. Öppenhet och ärlighet är grundstenarna för psykologisk trygghet. Responsen på KivaQs sätt att jobba har varit mycket positiv förutom i Finland även i de ca 20 länder där han presenterat metoden. 

 

Ove Näsman föreläser båda dagarna under Dialog 2021 och kommer i första hand att beröra arbetsväbefinnande. 

 

Publicerad 11.1.2021
Uppdaterad 11.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.