Föreläsarpresentation Peter Andersson

Peter Andersson är högstadielärare i svenska och SO i Bregårdsskolan i Karlskoga. Han är också mentor för ett antal elever som han följer upp under skoltiden. Han ser mentorsuppdraget som det viktigaste och roligaste bland alla arbetsuppgifter och säger att han mår som bäst när han möter glada, förväntansfulla elever. År 2017 valdes Peter också till årets lärare inom sitt läns skolor efter bland annat en nominering från tre av hans mentorselever.

Peter arbetar könsöverskridande med elevbemötande och då ofta utgående från litteratur men också musiktexter. Han kommer att föreläsa både på torsdag och fredag under Dialog 2019.

 

Publicerad 23.11.2018
Uppdaterad 23.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.