Föreläsarpresentation, Siv Björklund

Siv Björklund är professor i språkbad  och flerspråkighet vid språk- och kulturämnenas didaiktik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi. Hon hörde till den forskargrupp som i slutet av 1980-talet utvärderade de två första klasserna i svenskt språkbad i Finland och hon har sedan dess varit aktiv inom såväl språkbadsforskning som flerspråkighetsforskning nationellt och internationellt. Hennes forskning innefattar två- och flerspråkig undervisning, flerspråkigt lärande och språklig identitet, svenska som andraspråk samt individuell, organisatorisk och samhällelig flerspråkighet. 

Aktuella forskningsprojekt som Siv är med i berör relationen mellan flerspråkighet och identitet i språkbad samt utveckling av emancipatoriskt skrivande hos elever med svenska som första- och andraspråk i olika klassrumsmiljöer. Hon har också under ett par decennier varit med och utvecklat fortbildning för lärare i språkbad och andra två- och flerspråkiga klassrum och är för tillfället engagerad i utvecklandet av  grundutbildning för lärare i flerspråkiga undervisningsmiljöer. Bland nyligen publicerade artiklar som riktar sig mot en mera internationell vetenskaplig målgrupp kan nämnas ett bidrag i The Routledge Handbook of Educational Linguistics (Björklund, Siv & Karita Mård-Miettinen, 2014, Established and emerging perspectives on immersion education) samt en artikel om tidig inlärning i språkbad i tidskriften International Journal of Bilingual Education and Bilingualism (Björklund, Siv, Karita Mård-Miettinen & Marjo Savijärvi, 2014,  Swedish Immersion in the Early Years in Finland). Hon är även initiativtagare till tidskriften Journal of Immersion and Content-Based Language Education (JICB) som utges av John Benjamins Publishing Company (se https://benjamins.com/#catalog/journals/jicb/main).

Siv Björklund föreläser bådagarna på Dialog 2021 under rubriken Perspektiv på flerspråkigt lärande i skolan.

Publicerad 14.1.2021
Uppdaterad 14.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.