Föreläsarpresentation, Susanne Kjällander

Docent Susanne Kjällander är i grunden lärare. Hon disputerade 2011 och arbetar nu som forskare och lektor på lärarutbildningen i Stockholm. Hon har i drygt 15 års tid forskat om barns lärande och pedagogers undervisning med digitala verktyg. Hon har även varit med och tagit fram Sveriges nya styrdokument, hon har tagit fram flera appar och andra digitala verktyg för förskolan, hon har skrivit många böcker om digitalisering på vetenskaplig grund och hon har gjort jämförande studier om digital kompetens mellan de nordiska länderna.

Susanne håller två föreläsningar dag 2, 10 februari på Dialog 2022. 

Målgrupper:

Personal inom barnomsorgen - Myter och sanningar om digitala verktyg och digital kompetens i förskolan

Föreståndare inom barnomsorgen - Hur du som daghemsföreståndare kan lyckas med förändringsledarskap i en digitaliserad förskola

Publicerad 14.12.2021
Uppdaterad 14.12.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.