Föreläsarpresentation Suzanne Öhberg

Suzanne Öhberg är musikterapeut och psykoterapeut vid Ålands hälso och sjukvård. Hon har varit verksam inom psykiatrin sedan 1987 men arbetar numera vid Barn och ungdomspsykiaktriska mottagningen (BUP). Suzanne kommer att prata om Ritprat och sociala berättelser både på torsdag och fredag under Dialog.

Publicerad 3.12.2018
Uppdaterad 3.12.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.