Föreläsarpresentation, Tanja Rönnberg

Tanja Rönnberg arbetar på Rädda Barnen på Åland med ansvar för verksamheten Barnens Internet. Syftet med verksamheten är att jobba förebyggande för att skapa trygga digitala miljöer för barn och unga. Tanja är utbildad i socialt behandlingsarbete med inriktning barn och unga samt KBT och olika samtalsmetoder och har tidigare jobbat med unga förövare och brottsoffer samt dataspelsberoende. I arbetet på Rädda Barnen möter hon många barn och unga samt skolpersonal på Åland.

Under Dialog 2021 föreläser Tanja båda dagarna om digitalt identitet och integritet.

Publicerad 14.12.2020
Uppdaterad 14.12.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.