Föreläsarpresentation Thomas Nygren

Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Han har arbetat som lärare i 15 år i skolan (högstadiet, Komvux och gymnasiet). Hans forskningsintresse omfattar digitaliseringens effekter på undervisning, historieundervisning, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Han leder i dag projekt finansierade av Vinnova, EU och Uppsala universitet där han tillsammans med lärare, designers, psykologer och ämnesdidaktiker undersöker olika material och metoder för att stimulera digital medborgarlitteracitet. Aktuell med boken Fakta, fejk och fiktion: Källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens (Natur & Kultur).

Thomas föreläser på torsdag under Dialog 2020 på temat Digital källkritik - vad innebär det i undervisningen?

 

Publicerad 27.11.2019
Uppdaterad 27.11.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.