Föreläsningar på Dialog 2019

Under förhösten har planeringen av Dialog 2019 pågått intensivt och de flesta föreläsarna är kontaktade och bokade. Likaså har en uppmaning om att nominera lärare till utnämningen Årets pedagog gått ut till skolorna och det finns ännu gott om tid att fundera på vem ni vill nominera och varför (http://www.utbildning.ax/nyheter/nominering-arets-pedagog).

Under ett par års tid har utbildnings- och kulturavdelningen breddat på de ämnen som legat som grund för Dialog-seminarierna. Därför finns det också i år föreläsningar som endast indirekt är förknippade med digitalisering av undervisningen. Gemensamt för dem alla är att de på något sätt knyter an till seminariets tema "Delaktighet". Utöver det har vi förstås också ett utbud av utställare, liksom tidigare år.

I år kommer seminariet bl.a att beröra:

  • hur fungerar ungdomar födda i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet i undervisningssituationer
  • digital transformation
  • könsnormer i undervisningen, ex anitpluggkultur, identitetsskapande, trakasserier 
  • hur skapa förståelse kring digitala texter
  • läroplansimplementeringar
  • ämnesövergripande arbete i skolan
  • programmering

Under de närmaste månaderna kan ni hålla koll på den här bloggen ifall ni är intresserade av att veta vilka föreläsare som kommer till Dialog. Anmälningen kommer att öppna i början/mitten av december. 

Publicerad 14.10.2018
Uppdaterad 14.10.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.